Produkternas prestanda och uppbyggnad bygger på lång erfarenhet och kännedom om olika applikationer och hur produkterna bäst kommer till sin rätt i denna miljö.

Det breda basprogrammet av betongmaskiner täcker ett stort behov, samt hjälper användaren att utföra ett professionellt arbete enligt beställarens krav. Vid användning av stavvibrator, ytvibrator och en avslutande planing och glättning uppnår man ett färdigt betonggolv som har en hög planhet samt mycket hög slitstyrka.

Vi följer noga utvecklingen på betongapplikationsområdet särskilt inom metod- och tekniksidan. För att bygga bra betongmaskiner behövs goda kunskaper om byggmetoderna inom betong- och anläggningssektorn. Förståelsen för dessa områden garanterar att vi utvecklar professionella och pålitliga produkter.