Om glättning

Avsikten med planing och glättning är att erhålla ett jämnare och slätare betonggolv, en ökad slitstyrka, samt reducera damningen efteråt från den uttorkande ytan. Under den här processen erhålls dessutom en ytterligare en kompaktering och efterblandning av cement och sandkorn på betongytan vilket stärker golvets slitstyrka.

Med Swepacs handhållna modeller täcker vi de flesta av kundens behov. Maskinerna är väl utrustade i standardutförande, men kan kompletteras med tillbehör och alternativ utrustning för att tillgodose kundens och operatörens specifika önskemål.