Vid komprimering/packning av sand, grus, makadam och asfalt är det viktigt att välja rätt storlek på maskinen. Även antalet överfarter är av största vikt för slutresultatet. Lämplig vikt samt antalet överfarter finns angivna i respektive lands byggnormer. ( I Sverige Mark-AMA).Generellt kan sägas att grövre material, t.ex. sprängsten kräver en större maskin. Vid komprimering av sand och grus behövs generellt sett mindre maskiner. En annan aspekt är att vid smala eller trånga ytor kan en fram-och backgående maskin med fördel användas.Swepacs markvibratorer kan dessutom köra mycket sakta tack vare den steglösa fram-/ backfunktionen.

Vid packning av asfalt finns maskiner med inbyggd vattentank och sprinkler som kyler/ smörjer bottenplattan för att förhindra att varm asfalt fastnar. Bottenplattorna på dessa maskiner är utformade för att förhindra spårbildning vid asfaltarbetet.

Swepac använder de bästa och mest kända motorfabrikaten. Det tillsammans med den höga kvalitén i fabriken i Ljungby och att tillverkningen sker enligt ISO 9001 och 14001 gör att produkterna får lång livslängd och låga underhållskostnader.