Do zagęszczania piasku, żwiru, tłucznia oraz kostki brukowej. Wybrane modele służą również do zagęszczania kruszywa skalnego i podłoży o wysokiej zawartości gliny.


FB 160

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB 175

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB 235

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB 255

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB 265

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB 430

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB 450

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB 500

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB 510

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

Stare Produkty

Produkty już nie produkowane

FB135

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB145

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB200

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB200E

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB200H

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB300

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB450

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB455

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB465

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB700

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB 165

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB 170

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB 230

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB 250

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung

FB 260

Product sheet / Produktblad

User manual / Instruktionsbok / Bedienungsanleitung