Podczas zagęszczania piasku, żwiru, tłucznia czy asfaltu ważne jest posiadanie odpowiedniej maszyny. Liczba przejazdów jest kluczowym elementem końcowego rezultatu. Odpowiednia masa maszyn oraz liczba przejazdów została określona w standardach konstrukcyjnych poszczególnych krajów (dla Szewcji, w dokumencie Mark-AMA). Ogólnie przyjęta zasada mówi, że im większy rozmiar kruszywa materiału (np. żwiru), tym cięższą maszynę należy stosować. Należy również wziąć pod uwagę, że wąskie lub ograniczone przestrzenie wymagają maszyn nawrotnych. Zagęszczarka gruntu firmy Swepac może być prowadzona bardzo powoli dzięki bezstopniowej regulacji prędkości.

Do zagęszczania asfaltu proponujemy maszyny z wbudowanymi zbiornikami wody i zraszaczami do schładzania/smarowania płyty dennej oraz zapobiegania przywierania gorącego asfaltu do płyty. Płyta denna maszyn została skonstruowana z myślą o zapobieganiu pozostawiania śladów na powierzchniach asfaltowych.

Firma Swepac wykorzystuje silniki najlepszych i najpoważniejszych producentów, co w połączeniu z wysokimi standardami naszej fabryki w Ljungby (posiadającej certyfikaty ISO 9001 oraz 14001), oznacza produkty o długiej żywotności oraz o niskich kosztach konserwacji.