Swepac är ett svenskt företag med rötterna i Ljungby, Småland. Vårt svenska ursprung visar sig bl a i form av kvalitet, pålitlighet och noggrannhet.

Vi drivs av en stark vilja att tillsammans med våra kunder utveckla nya produkter och lösningar som underlättar, förbättrar och ger god avkastning för sina ägare. Mer än 25 års erfarenhet bildar en solid grund för att skapa nytt. Utvecklingsarbete rör sig inom flera områden som: mekanik, digitalisering, ergonomi, arbetsmiljö och miljö.

Kundbaserad utveckling

Våra produkter finns bl a hos de större hyresföretagen i både Sverige och Europa men även hos många mindre entreprenörer. Hyresföretagen och deras kunders krav på hållbarhet och produktkvalitet är höga. Det har gett oss värdefulla synpunkter som vi tar med vid utvecklingen av nya produkter. Produktprogrammet har därför utvecklats och breddats med en serie maskiner och utrustning för betongbehandling, vilka kompletterar de välkända produkterna för jord- och asfaltpackning.

Produktutveckling och sammansättning sker vid vår anläggning i Ljungby. Utvecklings- och designarbetet styrs mot produkter med genomtänkt funktion, god ergonomi, kvalitet i materialval och omtanke om både miljö och arbetsmiljö.

De senaste i raden av innovationer visades på Bauma 2019 – en helt ny serie fram- och backgående markvibratorer, några med möjlighet till digital uppkoppling, kallad Swepac connectivity.  Dessutom introducerar vi flera batteridrivna markvibratorer som bygger på ett unikt Swepac patent. 

En genomtänkt produktstrategi

Alla Swepacs produkter är konstruerade och tillverkade för krävande och professionell användning. Stryktåligt chassi, beprövade motorer och överdimensionerade luftfilter är tydliga bevis på detta. För att produkterna lätt ska kunna transporteras har de stora och välplacerade lyftbyglar.

Swepac kommer fortsätta utveckla sitt kärnområde, jordpackning, kompletterat med utrustning för betongbehandling. Framtidens maskiner får ännu bättre ergonomi med lägre nivåer av buller och hand-arm vibrationer. Vi ökar även satsningen på digitalt uppkopplade maskiner. Den nya generationen fram/back-maskiner är ett bra exempel. Ett annat viktigt område är batteridrivna maskiner och därför fortsätter vi att satsa på att utnyttja vårt unika patent.

Eftermarknaden är central och den webbaserade reservdelsportalen ska fortsätta att utvecklas för att bli ännu mer kundvänlig.

Swepac samarbetar med externa konsulter och industridesigners för att skapa de bästa och mest moderna lösningarna ur både kund- och tillverkningsperspektiv.

Internationell expansion

Utöver Swepacs primärmarknader Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen sker satsningar inom Baltikum samt Europa. En ny marknad är också MEAA (Middle East, Africa and Asia) där Swepac har en säljare i Dubai. Idag finns Swepac på ett 30-tal marknader och antalet ska växa.

Kvalitet och miljö

Den huvudsakliga kundgruppen består av hyresbolag som ställer mycket höga krav på kvalitet och miljötänkande.

Swepac är certifierat enligt ISO 9001 och 14001 men vi vill mer än så. Tillverkningen sker med flödesorienterad montering baserad på LEAN-principer. Varje steg i monteringen kontrolleras antingen med programmerbara verktyg eller checklistor och varje maskin testas som en del av produktionsflödet.  Det gedigna kvalitetsarbetet reducerar antalet kvalitetsbrister vilket kommer våra kunder till nytta i form av mindre driftsavbrott och därmed ökade intäkter.

 

Länk till Swepacs miljöpolicy