Om ytvibrering

För att erhålla ett verkligt plant och hållbart betonggolv som motsvarar beställarens höga krav, måste betongytan ytbehandlas av en ytvibrator med hög plannoggrannhet. Om ett redan lagt betonggolv ska beläggas med ett nytt betonggolv är en ytvibrator ett utmärkt instrument för att få en extra bra vidhäftning mellan de två betongkonstruktionerna.

Precis som stavvibratorerna används ytvibratorerna för att reducera luftporerna i betongen och skapa ett tätare, slitstarkare betonggolv med längre livslängd. Ytvibratorer ger dessutom ett mycket plant golv. Swepac tillhandahåller både en modulbaserad och en enhetsbaserad vibratorbalk. Modulbalken kan med sitt byggsystem lätt transporteras till och från arbetsplatser och är enkel att montera/demontera på plats och är användbar till en mängd olika applikationer. Enhetsbalken ger en väldigt exakt yta, och rekommenderas när kunden / beställaren har höga planhetskrav på sitt färdiga betonggolv.