Fram- och backgående markvibrator – UPPGRADERAD

För packning av sand, grus, makadam och sprängsten samt lerhaltiga material.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

  • Swepac FB 510 är en tung och kompakt dieseldriven maskin med hög packningskapacitet, men trots tyngden välbalanserad och lätt att manövrera.
  • Vibratorsystemet är helhydrauliskt och hastigheten kan regleras steglöst. Maskinen är snabb med en mycket god framtagningsförmåga.
  • Chassit är varmförzinkat vilket innebär ett överlägset skydd mot korrosion.
  • Den robusta skyddsramen skyddar motorn effektivt mot yttre skador och är försedd med en stark och kraftig lyftögla.
  • Hardox®-plåt i bottenplattan betyder lång livslängd.
  • Ergonomin är i toppklass med bl a avvibrerat manöverhandtag försett med handtagsvärme.
  • Öppen konstruktion innebär lätt åtkomlighet för regelbunden och snabb service, vilket i sin tur innebär hög driftsäkerhet och låga kostnader på kort och lång sikt. Exempelvis går rembyte eller oljebyte väldigt snabbt och enkelt.

Artikelnummer

307700          FB 510 med Hatz dieselmotor