För packning av sand, grus, makadam, asfalt och marksten.