DSC_4205_webFör företaget och varumärket Swepac samt dess personal är supporten en mycket viktig del i verksamheten, som innebär att eftermarknadssupport är tillgänglig för alla återförsäljare, kunder, agenter m.m. som valt en Swepac maskin.

Supportfunktionen finns i vår eftermarknad och berör bl.a. service, garantier och reservdelsförsäljning. Den hantera många olika frågor vilka kan komma från både återförsäljare och slutkunder vilket vi eller våra distributörer skyndsamt hanterar.

Swepac`s supportfunktion hanterar teknisk support vid service eller reparationer men också frågor om serviceavtal och garantier. Reservdelar beställs via en särskild funktion på hemsidan men det finns också möjlighet att kontakta oss direkt.

Reklamation görs på en särskild blankett (pdf) vilken laddas ner här. Blanketten kan fyllas i direkt i Acrobat Reader, sparas under lämpligt namn och mejlas till  reklamation@swepac.se eller skrivas ut och fyllas i för hand och postas till Swepac AB, Reklamationer, Blockvägen 3, 341 32 Ljungby.

Swepac har också en Service och Garantipolicy som guidar och förklarar vår ståndpunkt.

Servicebulletiner publiceras när större och viktigare ändringar på produkter genomförs.

CE/motorintyg innehållande uppgifter om emissionsvärden kan enkelt laddas ned från hemsidan liksom motormanualer och instruktionsböcker för användare.

Våra auktoriserade serviceverkstäder hittar du här